होटल अन्नपूर्णमा अवसर


           होटल डे’ला अन्नपूर्णले विभिन्न विभिन्न पदमा आवश्यकताको विज्ञापन गरेको छ। कार्यकारी प्रमुखदेखि व्यवस्थापन र कुकसम्म विभिन्न पदमा विज्ञापन गरिएको छ।कार्यकारी प्रमुख पदका लागि होटल व्यवस्थापनमा स्नातक तह गरेको, ३ देखि ५ वर्ष ४/५ तारे होटलमा समान कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने र तोकिएको जिम्मेवारी सम्हाल्नसक्ने हुनुपर्ने विज्ञापनमा उल्लेख छ। सम्बन्धित विषयमा तालीम वा प्राविधिक कोर्स गरेकाहरुले प्राथमिकता पाउने विज्ञापनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, सस सेफ पदका लागि होटल व्यवस्थापनमा स्नातक, ३ देखि ५ वर्ष ४ अथवा ५ तारे होटलमा कार्यअनुभव वा ६ महिना देखि १ वर्ष समान कार्यअनुभव, अंग्रेजी र कम्प्युटरमा दक्ष, नेतृत्व क्षमता भएको र सम्बन्धित काममा दक्ष हुनुपर्ने उल्लेख छ।

चाईनिज सेफ पदका लागि ४ वा ५ तारे होटलमा ३ देखि ५ वर्षको समान कार्यअनुभव वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सस सेफको कार्यअनुभव हुनुपर्ने, अंग्रेजी र कम्प्युटर भाषामा दक्ष, नेतृत्व क्षमता र चाइनिज खानामा अत्यन्त राम्रो ज्ञान भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, मानव संसाधन व्यवस्थापक पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक, २–३ वर्षे समान कार्यअनुभव, जिम्मेवारी बहन गर्नसक्ने र अंग्रजी एवं कम्प्युटर तथा श्रम कानुनको जानकार हुनुपर्ने उल्लेख छ।

तालीम व्यवस्थापक पदका लागि होटल व्यवस्थापनमा ३ वर्षे स्नातक तह पूरा गरेको, समान पदमा ४–५ वर्षे कार्यअनुभव भएको, राम्रो सञ्चार क्षमता भएको, जिम्मेवारीले तोकेको काम गर्नसक्ने लगायतका क्षमताको आवश्यक रहेको बताईएको छ।

त्यस्तै, मार्केटिङ्ग सहायक व्यवस्थापक पदका लागि मार्केटिङ्ग योजना बनाउन सक्ने, राम्रो जनसर्म्पक भएको आदि दक्षता हुनुपर्ने उल्लेख छ। ड्युटी म्यानेजर पदका लागि होटल व्यवस्थापनमा स्नातक, राम्रो अंग्रेजी भाषा ज्ञान, कार्य दक्षता भएको हुनुपर्ने विज्ञापनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, हाउसकिपिङ्ग एक्जुक्यिटिभ पदका लागि होटल व्यवस्थापनमा स्नातक, १ वर्षे समान कार्यअनुभव, भाषा ज्ञान तथा सम्बन्धित काममा दक्षता हुनुपर्ने उल्लेख छ। र अन्त्यमा फुड एन्ड बेभरेज एक्जुक्येटिभका लागि ३ वर्षे होटल व्यवस्थापनमा स्नातक, २–३ वर्षे कार्यअनुभव तथा अन्य आवश्यक योग्यता आवश्यक मानिएको छ ।

Advertisements

जवाफ लेख्नुहोस्

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

%d bloggers like this: